VECİZELER

Mehmed Zahid KOTKU Rh.A Hazretleri'nden:

"Allah'ın emirlerine uymayanlar, Peygamber SAS'in emirlerine uymayan insanlar öyle bir zalimdir ki, o adamları asan Haccâc-ı Zâlimden daha beterdir."

"Saltanat sahibi olmak hüner değil, Allah'ın rızâsını kazanmaktır hüner!"

"İki şey var: Seveceksin, sevileceksin!.. Sevmek için, sevilmek için ne lâzımsa onu yapacaksın!"

"Allah'ı tanımayan insan, anayı babayı nasıl tanısın?"

"En büyük felâket, insanları İslâm yolundan ayırmaktır."

"Allah peygamberlerini nasıl seçti ise, velîlelrini de öyle seçmiştir. Bizim işimiz Allah'ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçmaktır."

"Allah korkusu gönle girmedikten sonra, sözlerin hepsi boştur."

"Okuma yazma bilmeyen cahil değildir; asıl cahil Allah'ı tanımayandır."

"İbadetlerin en efdali, nefesleri boşa harcamamaktır."

"Ne dervişlikte, ne şeyhlikte, ne imamlıkta iş yok; iş Allah'ın rızâsını kazanabilmekte, iş Allah'a kul olabilmekte!.."

"Allah'ın rızâsı az fakat devamlı ibadetle ve günahlardan kaçarak kazanılır."


Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Rh.A Hazretleri
'nden

"Bir toplumun en uyanık insanları, basınla ilgili insanlardır."

"Hizmet yaygın olmalı, her müslüman lider olmalı!"

"Nâkıs insandan kâmil iş çıkmaz!"

"İnsanın kıymeti himmeti kadardır."

"İnsanın hakla olması birlik ve beraberliktir; batılla olması tefrikadır."

"Bizim metodumuz sabır ve sevgi metodudur; savaş son çâredir."

"Müslüman bir köşeye çekilip hayatı terkeden insan değil, hayatın bütün faaliyetleri içindeyken Allah'ın rızâsını gözetebilen insandır."

Dervişân