GÜNCEL MESELELER

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Rh.A

 1. Yalnız Kur'ân-ı Kerim'in mealini esas alarak hüküm vermek, ne derece doğrudur?

 2. Herhangi bir meseleyi öğrenmek için Kur'an-ı Kerim'den sayfa açmak doğru mudur?

 3. Günümüzde yoğun olarak yolsuzlukların, skandalların yaşanması insan faktörünü ön plana çıkarıyor. Dürüst nesillerin yetişmesi için önerileriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir?

 4. Günümüzde tasavvuf yeterince anlaşılamamaktadır. Sizce, günümüzde tasavvufu nasıl anlamak gerekir?

 5. Rabıta-i mürşidin müridi yetiştirme ve olgunlaştırmadaki rolü nedir?

 6. Bayezid-i Bestâmî Hazretleri'nin "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır." sözünü açıklar mısınız?

 7. Rabıta-i mürşid yaparken mürşid Allah ile kulu arasına girmiyor mu?

 8. İskender Paşa hakkında bilgi verebilir misiniz?

 9. Türkiye'nin yakın bir zamanda savaşa girme durumu var mı? Bu konuda lütfen bizi aydınlatır mısınız?

 10. Sizin çok fazla ihvânınız olduğunuzu biliyoruz. Bir müslüman on kâfire bedel olduğuna göre, niçin bizi cihada çağırmıyorsunuz?

 11. İmam-ı Rabbânî (Rh. A) demiş ki: "Şeriatsiz tarikat, zındıklıktır." İzah eder misiniz?

 12. Bazı kimseler, "Zamanımızda tasavvuf olur mu? Tasavvuf Yunus Emre zamanındaydı." diyorlar; bu konuyu açıklar mısınız?

 13. Sizden defalarca, "Allah zamanın büyüklerini tanıyıp, onlara tabi olmayı nasib etsin..." şeklinde dua ve temennilerinizi duyduk. Zamanın büyükleri kimlerdir, bu konuda bizi aydınlatır mısınız?

 14. Bir şahıs daha önce bağlandığı, sonra vefat etmiş şeyhe olan bağlılığını sürdürebilir mi? Bir şeyh efendinin şeyh olması kaç yoldan, kaç şekilde belirlenebilir?

 15. Muhterem Hocam! Sizi daha yakından tanımak için, biraz gençliğinizden, tahsilinizden, Mehmed Efendi Hazretleri ile tanışmanız gibi hususlardan bahsedebilir misiniz?

 16. Kendi hayatınızdan, başınızdan geçen enteresan olaylardan biraz bahseder misiniz?..


 

Dervişân
www.dervisan.com