Dervişân  * Aylık İnternet Dergisi *  www.dervisan.com Bi'smi'llahi'r-rahmâni'r-rahîm!

Aylık İnternet Dergisi  Yıl:10  Sayı:65  Ocak

 2010
Dervişân'da      
 

tasavvuf

Derviş

Tasavvuf

Tasavvuf ve Dervişlik

Kolonizatör
Türk Dervişleri

Tasavvufa Giriş
(Zikir Dersi Tarifi)

Ders Tarifi (video)

 

silsile-i şerîf

M. Zahid KOTKU

M. Zahid Kotku Rh.A


Prof. Dr. M. Esad COŞAN Rh.A
M. Es'ad Coşan Rh.A


Evvelkiler...

 

muhtelif

İlâhiler

Kitaplar

Tesettür

Vecizeler

Tevhid Asrı

Tevhide Gel

Video Sohbetler

 Güncel Meseleler

Hocamızdan

Tavsiyeler

Kıyâmet Alâmetleri

Avrupa Birliği'ne
Asla Râzı Değiliz!

Anadolu'da Ermeni Zulmü

Bazı Büyüklerimiz

Moskova Arşivlerinde Şeyh Ziyâüddin Gümüşhanevî Kütüphanesi El Yazmaları

 

M. Esad CoşanProf. Dr.
M. Esad Coşan

Hocamızın  Makaleleri

 

albümler

Mahmud Esad Coşan

İskenderpaşa & M.Z.K.

Muhtelif Albümler

   

dervişân

E-Posta


Eski Sayılar

 

 

 

Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan

Hocamızı vefatının 9. yılında rahmetle anıyoruz.

prof. dr. mahmud esad coşan rh.a

14 Nisan 1938 yılında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde doğdu. Küçük yaşta iken ailesiyle İstanbul'a taşındı. Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ile Türk-İslâm Sanatı sertifikalarını alarak, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde açılan asistanlık imtihanını kazanarak, Klasik-Dinî Türkçe Metinler Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1982 yılında ilâhiyat profesörü oldu. 1987 yılında emekliliğini isteyerek üniversiteden ayrıldı.

Mehmed Zâhid Kotku Efendi'nin bizzat elinden tutarak kürsüye oturtması ile, İskenderpaşa Camii'nde hadis derslerine başladı (1977). Onun arzusu üzerine, 13 Kasım 1980 günü vefatından sonra, cemaatin eğitimiyle ve her türlü meselesiyle ilgilenme, tebliğ ve irşad görevini üstlendi.

4 Şubat 2001 Pazar günü, bir cami açılışı yapmak için Grifit şehrine giderlerken, Avustralya yerel saatiyle 12'de,  Sydney civarında, Dubbo kasabası yakınlarında geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu ahirete irtihal eyledi.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Rh.A, doğu dillerinden Arapça ve Farsça'yı, batı dillerinden Almanca ve İngilizce'yi bilmekteydi. Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü sosyal faaliyetlerini, tebliğ ve irşad çalışmalarını vefat edinceye kadar devam ettirdi.   devamı...
 

 

 

HER MÜSLÜMAN LİDER OLMALI!

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Rh.AHizmet yaygın olmalı; her müslüman lider olmalı!.. Her müslüman gayretli olmalı!.. Hizmet, hiç bir şekilde aksamaz hale gelmeli. Onun için ben, sivriltilmiş liderlerin karşısındayım; birkaç bakımdan... Yâni, “Tek lider, vazgeçilmez insan...” Öyle şey olur mu?.. “Şu adamı ben beğenmiyorum, bir şey beceremez!” Sen fırsat ver, bak neler becerir.

Teşkilât kurdurtuyorlar; teşkilâtın başına kendi adamlarını —hain bir kimseyi— koyuyorlar. Öteki insanların hepsini, üzüm salkımı gibi oraya buraya götürüyorlar.

Adem-i merkeziyet usûlü çalışın! Hiç bir yere bağlanmayın!.. Bulunduğunuz kasabada, yerde kendiniz hizmete bakın! Bir yere bağlanıp da, ondan sonra pasifize olmayın!.. Hizmetten geri durmayın!.. Hizmeti yapmaya, her biriniz bir lider olun!..

Türkiye’de iki milyon lider... Ne güzel! Her birinin etrafında beş kişi, on kişi, on beş kişi... Ne kadar güzel!... Herkes İslâm için çalışıyor... Ne kadar güzel bir birikim olur. Kimse bir şey diyemez. Ama, “Hıkdı, mıkdı, şöyle de, böyle de, soralım da, edelim de...” Müsaadeli, ağabeyli, bilmem neli... Öyle şey yok; tabi olmayın kimseye!..

Bazı insanlar, müslümanların çalışmasını engellemek için şöyle bir metod uyguluyor: Müslümanların arasına giriyor, fren vazifesi görüyor!.. Yâni, işi götürmüyor, yavaşlattırıyor; o da bir kâr diyor. Hem müslümanların arasında olduğu için konuşmaları duyuyor, fikirleri, kararları duyuyor, öbür tarafa iletiyor; hem de fren yapıyor... Hızlı giden şey, hızlı gitmiyor, yavaşlıyor... Yâni, işi yavaşlatma grevi diye bir grev var ya; doğrudan grev yapsa, kanunlara aykırı... İşi yavaşlatma grevi yapıyor. Bir şey yapıyoruz sanıyorsun, ama yapılmıyor.

Böyle birtakım şeylere körü körüne bağlanmak yok!.. Her birinize istiklâl tavsiye ediyorum, hürriyet tavsiye ediyorum. Hür olun, hizmeti kendiniz tesbit edin, yapmaya çalışın!.. Bir başkası engellerse itibar etmeyin! O hizmeti yapmak isteyen öteki insanlarla işbirliği yapın!.. Ama, hedefi hiç kaçırmayın! Hizmetten hiç geri kalmayın! Hiç bir şey sizi oyalamasın!..

İslâm’a hizmetin çeşitli yolları vardır, müesseseleri vardır. İslâm, bir kimsenin hizmetiyle yürüyecek hale gelirse, o kimseyi yok ederler!.. Emperyalizm, tek hedef haline gelmiş olan insanı yok eder. Öldürürler!.. Tek merkeze bağlarsan, liderleri öldürürler veya uydururlar kendilerine... Veya, ajan haline getirirler... Tehditle, tabancayı şakağına dayarlar, yaparlar.

Her biriniz lider olacaksınız!.. Lider olmalısınız. Aksi halde, İslâmî gelişmeyi söndürür bu emperyalistler... Çünkü, dünyanın her yerinde elleri var, kulakları var...

Muhterem kardeşlerim! Bakın, Filistin'deki çocuklarla başa çıkamıyorlar. Neden?.. Tek lider olmadığı için!.. Tek lider olmadığı zaman baş edemezler. Filistin'de, elinde silâh olmayan, taşla askerlere saldıran çocuklara diş geçiremiyorlar. Onun için, hizmeti yaygınlaştıracaksınız. (05. 05. 1990 - İstanbul)

devamı...

 
 

2000 - 2010 © Dervişân