.

 

Dervişân'da      

  Şubat 2007, Yıl: 7, Sayı: 64

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Rh.A

Yâd Belgeseli

Cuma Sohbetleri

Hocamızın Son Cuma Sohbeti

Güncel Meseleler:

Muhterem Hocam! Sizi daha yakından tanımak için, biraz gençliğinizden, tahsilinizden, Mehmed Efendi Hazretleri ile tanışmanız gibi hususlardan bahsedebilir misiniz?

* Kendi hayatınızdan, başınızdan geçen enteresan olaylardan biraz bahseder misiniz?..

 

  Kasım 2006, Yıl: 7, Sayı: 63

Mehmed Zâhid Kotku Rh.A

Her Hâli Bir Kerâmet

Nefsin Terbiyesi

M. Zâhid Kotku (Rh.A) Hocamız'ın Halleri

M. Zâhid Kotku (Rh.A) Hazretleri'nin Siyâsî Görüşleri

Güncel Meseleler:

* Sizden defalarca, "Allah zamanın büyüklerini tanıyıp, onlara tabi olmayı nasib etsin..." şeklinde dua ve temennilerinizi duyduk. Zamanın büyükleri kimlerdir, bu konuda bizi aydınlatır mısınız?

Bir şahıs daha önce bağlandığı, sonra vefat etmiş şeyhe olan bağlılığını sürdürebilir mi? Bir şeyh efendinin şeyh olması kaç yoldan, kaç şekilde belirlenebilir?

 

  Ekim 2006, Yıl: 7, Sayı: 62

Nice Mübarek Ramazanlara, Nice Mes'ud Bayramlara

Ramazan ve Bayram Sonrası Değerlendirmesi

Ramazan'dan Sonra Yapılacak Çalışmalar

Fırsat Eldeyken Güzel Kulluk Edelim!

Güncel Meseleler:

* İmam-ı Rabbânî (Rh. A) demiş ki: "Şeriatsiz tarikat, zındıklıktır." İzah eder misiniz?

* Bazı kimseler, "Zamanımızda tasavvuf olur mu? Tasavvuf Yunus Emre zamanındaydı." diyorlar; bu konuyu açıklar mısınız?

 

  Eylül 2006, Yıl: 7, Sayı: 61

Tasavvuf ve Ramazan

Tasavvufta Önemli ve Hassas Bazı Noktalar

Tasavvuf Hakkında Birkaç Söz

Ramazan Ayının İhyâsı

Güncel Meseleler:

* Bugün halkı müslüman ülkeler, Batılıların çeşitli oyunlarıyla, entrikalarıyla kendi aralarında savaştırılabiliyor. Halkı müslüman olan bir devletle savaşmak zorunda kalan müslümanlar ne yapacaklar, ne yapmalılar, durumları nedir?

* Ramazan hilâli ile ilgili bilgi verir misiniz? Bugün sabah hilâli gördüm; acaba ramazan hilâli miydi?

 

  Temmuz 2006, Yıl: 6, Sayı: 60

Ciddi Günler

Cihad ve İlmin Önemi

Gayrete Gelin, Düşman İlerlemekte

Regaib Gecesi

Güncel Meseleler:

* Türkiye'nin yakın bir zamanda savaşa girme durumu var mı? Bu konuda lütfen bizi aydınlatır mısınız?

* Sizin çok fazla ihvânınız olduğunuzu biliyoruz. Bir müslüman on kâfire bedel olduğuna göre, niçin bizi cihada çağırmıyorsunuz?

 

  Mayıs 2006, Yıl: 6, Sayı: 59

Darbe Tahrikçilerine Dikkat!

Laiklik Demokrasi ve Biz

İşin Aslı ve Kökü

Köklü Çözüm

Küfrün Merkezini Susturmak

Güncel Meseleler:

* Rabıta-i mürşid yaparken mürşid Allah ile kulu arasına girmiyor mu?

* İskender Paşa hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

  Nisan 2006, Yıl: 6, Sayı: 58

Halkımızın Çocukluk Çağından İslâmî Eğitimi Şart

Çocuklarımızın Dini Eğitimi

Sevgi ve Kaynaşma Günleri

Rasûlüllah Sevgisi ve Tezâhürleri

Güncel Meseleler:

* Rabıta-i mürşidin müridi yetiştirme ve olgunlaştırmadaki rolü nedir?

* Bayezid-i Bestâmî Hazretleri'nin "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır." sözünü açıklar mısınız?
 

  Şubat 2006, Yıl: 6, Sayı: 57

Hocamızdan Tavsiyeler

Din Alimleri ve Mürşid-i Kâmilleri Sevmenin Önemi

Uyanın ve Hizmete Koşun!

Hür Düşünmek ve Her Konuda Doğruyu ve Gerçeği Bulabilmek

Güncel Meseleler:

* Günümüzde yoğun olarak yolsuzlukların, skandalların yaşanması insan faktörünü ön plana çıkarıyor. Dürüst nesillerin yetişmesi için önerileriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir?

* Günümüzde tasavvuf yeterince anlaşılamamaktadır. Sizce, günümüzde tasavvufu nasıl anlamak gerekir?

 

  Ocak 2006, Yıl: 6, Sayı: 56

Neleri Öğrenmeliyiz?

Sohbetle Eğitim

Alimin Sohbetini Dinlemek

İlmin ve Alimlerin Önemi

Güncel Meseleler:

* Yalnız Kur'ân-ı Kerim'in mealini esas alarak hüküm vermek, ne derece doğrudur?

* Herhangi bir meseleyi öğrenmek için Kur'an-ı Kerim'den sayfa açmak doğru mudur?
 

  Aralık 2005, Yıl: 6, Sayı: 55

Kafirlerin Batıl İşlerini Taklid Etmeyin!

Zilhiccenin On Günü ve Arafe

Kurban Bayramı

Haccın Faziletleri, İncelikleri
 

  Kasım 2005, Yıl: 6, Sayı: 54

Başarı, Yılmadan Çalışmakta

Allah'a Dayanmak

Hayırda Yarışmak

İslâm İçin Çok Çalışın!

Salih Amellere Koşuşun!
 

  Ekim 2005, Yıl: 6, Sayı: 53

Bazı Enteresan İbadetler

Ramazan, Nefsin Islahı İçin Çok Mühim Bir Fırsat!

Orucun Farz Kılınması

Oruçla İlgili Hükümler

Ramazanın İncelikleri

Ramazan'a Dair Türkçe En Eski Eser
 

  Ağustos 2005, Yıl: 6, Sayı: 52

Aranızda Selâmı Yayın!

Son Olaylarda Alınacak Dersler

Receb Ayı

İslâm En Büyük Nimet

Bilmeceli Bir Telif Tarihi

 

  Temmuz 2005, Yıl: 5, Sayı: 51

Yaz Tatili Hakkında...

Çocuklarımızın Dînî Eğitimi

Herkes İslâm'ı Doğru Öğrenmeli!

İlim Öğrenmek ve Öğretmek

Ahlâk ve Din Görevlileri

Çocuklarla Başbaşa

  Mayıs 2005, Yıl: 5, Sayı: 50

Tüm Dünyaya Açılmalıyız!

Kolonizatör Türk Dervişleri

Allah'ın Dinini Yaymak

Emperyalizm Tasavvuftan Korkuyor

Mesleğinizi İslâm'ın Hizmetine Verin

Aslî Vazife
 

  Nisan 2005, Yıl: 5, Sayı: 49

Rasûlüllah Sevgisi

Peygamber Efendimiz'in Özellikleri

Temel Prensipler

M. Es'ad Coşan Hocam'ın Hatırasına

Türk Edebiyatında Na'tlar
 

  Mart 2005, Yıl: 5, Sayı: 48

Sevgi ve Kardeşlik

Allah ve Rasûlünün Sevgisi

Allah'ı Tanıma İlmi

Tasavvuf ve Allah Sevgisi

Mü'minlerin Allah Sevgisi

Neyi ve Kimi Sevmeliyiz?

Allah Sevgisi

Kasım b. Muhammed b. Ebû Bekir Rh.A Hazretleri
 

  Aralık 2004, Yıl: 5, Sayı: 47

Son Olaylardan Alınacak Dersler...

Hristiyanlık ve Müslümanlık

Kafirlerin Batıl İşlerini Taklid Etmeyin!

Avrupa Birliği'ne Asla Razı Değiliz!

XV. Asırdan Türkçe Dînî Bir Eser: Cinânü'l-Cenân

Ecdadımızda Ana-Babaya Hürmet

Ca'fer es-Sâdık Rh.A Hazretleri
 

  Ekim 2004, Yıl: 5, Sayı: 46

Tasavvuf ve Ramazan

Nefsi Yenme Ayı

Ramazan Orucu

İ'tikâf

Ramazan ve Kadir Gecesi

El Yazması Kitaplar

Bilmeceli Bir Telif Tarihi

Bâyezid-i Bistâmî Rh.A Hazretleri

 

  Eylül 2004, Yıl: 5, Sayı: 45

Mübarek Bir Gece

Ramazan Muhteşem Bir Ay

En Mühim Hastalığımız

Ecdadımızda İlme Hürmet

Ebu'l-Hasan el-Harakani Rh.A Hazretleri
 

  Temmuz 2004, Yıl: 4, Sayı: 44

Ülkenize Sahip Çıkınız, Nesillerinizi Koruyunuz!

Yaz Kampları

Hocam Necati Lugal

Ecdadımızda Hocaya Hürmet

Ebû Ali El-Fârmedî Rh.A Hazretleri

 

  Mayıs 2004, Yıl: 4, Sayı: 43

Tarihte ve Günümüzde Korkunç Hristiyan Zulüm ve Gaddarlıkları

Müslüman Ülkelerin Kurtuluşları

İslâm İçin Çok Çalışın!

Asıl Vazifemiz İslâm'a Hizmet

Yusuf Hemedânî Hazretleri

 

  Mart 2004, Yıl: 4, Sayı: 42

Seçim Temennilerim

Mahalli Seçim ve Müslümanlar

Yöneticilerin Sorumluluğu

Abdülhàlık-ı Gucdüvânî Rh.A Hazretleri

Abdülhàlık-ı Gucdüvânî Rh.A Hazretleri'nin Nasihatleri

 

  Şubat 2004, Yıl: 4, Sayı: 41

Kendi Dilinden Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Hocamız (2)

Allah'ın Sevgili Kulu Olmak

Kurban Bayramı

Haccın İncelikleri

Ârif-i Revgirî Rh.A Hazretleri

 

  Aralık 2003, Yıl: 4, Sayı: 40

Kullanmadığımız İmkanlar...

Basın ve Yayına, Her türlü Eğitim ve Öğretime Öncelik

Hayırda Yarışmak

İslâm İçin Çok Çalışın!

Mahmûd İncîr Fağnevî Rh.A Hazretleri

 

  Kasım 2003, Yıl: 4, Sayı: 39

Ramazan Bayramı

Dünyanın ve Ahiretin Hayrı

İlmî Çalışmaların Önemi

Ecdadımızda Hocaya Hürmet

Anarşiye Çare İmana Çağrı

Ali-i Râmitenî Rh.A Hazretleri

 

  Ekim 2003, Yıl: 4, Sayı: 38

Ramazana Girerken

Ramazan Ayının İhyâsı

Orucun Faziletleri ve İncelikleri

Ramazan'a Dair Türkçe En Eski Eser

Behcetü'l-Hadâ'ik'in Yeni Bir Nüshası

Muhammed Bâbâ Semmâsî Rh.A Hazretleri

 

  Eylül 2003, Yıl: 4, Sayı: 37

Nurlu Aylar Feyz Dolu Günler, Geceler!

Receb Ayının Faziletleri

Mi'rac İman ve Zikir

Osman-ı Gazi'nin Vasiyetleri

Bir İlâç ve Bir Tatlının Târifnâmesi

Emir Külâl Rh.A Hazretleri
 

  Ağustos 2003, Yıl: 4, Sayı: 36

Başarılarımıza Hamdolsun!

İslâm'ın Savunulması ve Basın

Hizmet Anlayışımız

Osmanlı Devleti Nasıl Gelişti?

Zarif Bir Dinî Hikâye

Şâh-ı Nakşıbend Muhammed Bahâeddin Hazretleri

Muhammed Bahâeddin Hazretleri ve Hizmet
 

  Temmuz 2003, Yıl: 3, Sayı: 35

Allah'ın  Dinini  Öğrenin  Ve  Öğretin!

Herkes  İslâm'ı  Doğru  Öğrenmeli!

İlim Öğrenmek Ve Öğretmek

Fırsat Elde İken İlim Öğrenin!

İhtisasa Hürmet

Ebced Hesabı  İle  Tarih Düşürme  Sanatı  -2-

Alâeddin  Attâr  Rh.A  Hazretleri .
 

  Haziran 2003, Yıl:3, Sayı:34

Neleri Öğreneceğiz?..

Kur'an'ın Öğrenilmesinde Dinamizm

Devlet İdaresinde Mânevî Güçlerin Rolü

Ebced Hesabı ile Tarih Dşürme Sanatı  -1-

Yâkûb-u Çerhî Rh.A Hazretleri
 

  Mayıs 2003, Yıl:3, Sayı:33

Allah'ı  Ve  Rasûl-i  Edibini  Sevmek

Rasùlüllah  Sevgisi  Ve  Tezahürleri

Peygamber  Sas'in  İzinde  Olmak

İstanbul'un Fethi Ve Fatih

İslamî  Türk  Edebiyatında  Ükkâşe  Hikayesi

Hazret-i  Ebû Bekr (RA)ın  Bir  Şiiri

Ubeydullah-ı Ahrâr Rh.A Hazretleri

 

  Nisan 2003, Yıl:3, Sayı:32

Ortadoğu'da  Vahim  Oyunlar

Aile  Tanışma  Ve  Dinlenme  Programı ve Fotoğraflar

Fıkıh   İlminin  Önemi

Anadolu'da  Ermeni  Zulmü

Bir  Öğüt  Ve  Bir  Şiir

Bazı  Yazmalarda  Görülen  Bilmeceli Tarih  Kayıtları

Muhammed Zâhid Parsâ Rh.A

 

  Mart 2003, Yıl:3, Sayı:31

Islah Etme Görevi

Zor Oyunu Bozar

Yeni Hicrî Yil

Muhammed Derviş Rh.A Hazretleri

 

  Şubat 2003, Yıl:3, Sayı:30

Haksızlıktan  Sakının!  

Alimlerin  Şerefi  Ve  İtibarı

Zilhiccenin On Günüve Arafe

Kurban Bayramı

Hâcegî Muhammed Emkenekî Rh.A 

 

  Ocak 2003, Yıl:3, Sayı:29

Müslümanın Kardeşine Karşı Görevleri  

Müslümana Yardım Etmenin Sevabı

Müslümanın Yardımına Koşmak

Muhammed Bâkî Billah Rh.A Hazretleri

 

  Aralık 2002, Yıl:3, Sayı:28

Nice  Mübarek  Ramazanlara,  Nice  Mes'ud  Bayramlara!..

Ramazanın Ardından...

Ramazandan Sonra Sevaplı Oruçlar

Güzel Alışkanlıkları Sürdürün!

Sàlihlerin Anılması

İmâm-ı Rabbânî Rh.A Hazretleri

 

  Kasım 2002, Yıl:3, Sayı:27

Allah'ın Velî Kulları

Hocamız'dan Hatıralar

Ramazana Girerken

Günahlar ve Allah Korkusu

Muhammed Ma'sûm Serhendî Rh.A Hazretleri

 

  Ekim 2002, Yıl:3, Sayı:26

İslâm'da Siyasetin Yeri ve Önemi

Seçimlerdeki Mühim Görevimiz

Seçim Üzerine Düşünceler

Seçimin Sonucu Çok Mühim!

Muhammed Seyfüddîn-i Serhendî Rh.A Hazretleri

 

  Eylül 2002, Yıl:3, Sayı:25

Üç Aylarda, Üç Ana Konuda Birlik! 

Regaib Gecesi

Receb Ayı

Gençlere  Yeni  Devrede  Yeni  Tavsiyeler

Nûr Muhammed Bedvânî Rh.A Hazretleri 

 

  Ağustos 2002, Yıl:3, Sayı:24

Kıyâmet Alâmetleri

Ümmetin Bozulduğu Zaman

Öyle Bir Zaman Gelecek Ki...

Kıyâmet Yaklaştığı Zaman

Ahir Zamanda Olacak Haller

Öyle Bir Günden Sakının Ki...

Roma'nın Fethi ve Deccal

İslâm'ın Küfre Gàlip Gelmesi

Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr Rh.A 

 

  Temmuz 2002, Yıl:2, Sayı:23

İslâm'a Bigane Yığınlar; Kısıtlı ve Azılı Düşmanlar

Belâlar ve Allah'ın Yardımı

Sabır, Dua ve Zafer

Müslüman Ülkelerin Kurtuluşları

Asıl Vazifemiz İslâm'a Hizmet

Abdullah ed-Dihlevî Rh.A Hazretleri

 

  Haziran 2002, Yıl:2, Sayı:22

Yaz Tatili Hakkında

Yaz Mevsiminde Sorular, Cevaplar

Şeytanın Peşinden Gitmeyin!

Kur'an'ı Kendimize Rehber Edinelim!

Kur'an'a Sarılın!

Mevlânâ Hàlid-i Bağdâdî KS

 

  Mayıs 2002, Yıl:2, Sayı:21  

Yeis Yok!

Müslümanlar Birleşin ve 
Karşı Tedbirleri Mutlaka Alın!

Şirk Ortadan Kalkıncaya Kadar Savaşın!

İstikbâl Müslümanlarındır!

Peygamber Efendimiz'in Vasıfları

Ahmed İbn-i Süleyman el-Ervâdî Hazretleri

 

  Mart 2002, Yıl:2, Sayı:20

Yeni Yıllar, Yeni İmkânlar, Yeni Ufuklar
                                     
Zamanın Kıymeti ve Yeni Yıl

Aşûre Günü

Avrupa Birliğine Asla Râzı Değiliz!

Ahmed Ziyâüddin-i Gümüşhânevî KS Hazretleri

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocamız'ın Dilinden
Gümüşhâneli Hocamız

 

  Şubat 2002, Yıl:2, Sayı:19

Alimin Tartışılmaz Üstünlüğü

Kendi Dilinden 
Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendimiz

Es'ad Hocam'la Askerde Beraberdik

Avustralya Onun Onuncu Köyüydü

Hasan Hilmi Efendi Rh.A Hazretleri  

 

  Aralık 2001, Yıl:2, Sayı:18

Kâfirlerin Batıl İşlerini Taklid Etmeyin!

Demre'deki "Noel Baba Kutlaması" Entrikası Rh.A

Yeni Yılda Yeniden İslâm'a

Avrasya Coğrafyasında Misyonerlik Faaliyetleri
                      
Safranbolulu İsmâil Necâti Efendi Rh.A Hazretleri

 

  Kasım 2001, Yıl:2, Sayı:17

Mehmed Zâhid KOTKU Rh.A ve Tasavvuf

Ramazan'ın Mühim Faaliyetleri

Nefisle Cihad Ayı

Ramazanda Aile Hayatı ve Çocuk Terbiyesi

İ'tikâfın Önemi

Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî Rh.A Hazretleri

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocamız'ın Dilinden
Ömer Ziyâüddin-i Dağıstânî Rh.A Hazretleri

 

  Ekim 2001, Yıl:2, Sayı:16

Dini ve Milli Teyakkuz İlanı

Savaşa Her Zaman Hazır Olun!

Berat Gecesi

Tasavvufî Eğitim

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi Hazretleri

Kıyâmet Alâmetleri

 

  Eylül 2001, Yıl:2, Sayı:15

Yaygın ve Örgün Eğitim

Üçaylarda Tasavvufî Eğitim

Receb Ayı, Muhabbet Ayı

Yolumuz İhsân Yolu

Regaàib Kandili Konuşması

Hacı Hasib Efendi Rh.A Hazretleri

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocamız'ın Dilinden
Hacı Hasib Efendi Rh.A

 

  Ağustos 2001, Yıl:2, Sayı:14

Uyanın ve Hizmete Koşun!

Ümmetin Bozulduğu Zaman

İslâm'da Tasavvuf

Teknolojiyi Seviyoruz

Tarikatın Aslı Kur'an ve Hadistir

Abdülaziz Bekkine Rh.A Hazretleri

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocamız'ın Dilinden
Abdülaziz Bekkine Rh.A Hazretleri

 

  Temmuz 2001, Yıl:1, Sayı:13

Belâların Mânevî Sebepleri

Grubumuz ve Bilimsel Çalışmalar

Tasavvufun Önemi

Medine-i Münevvere

Tasavvufun Aslı

 

  Haziran 2001, Yıl:1, Sayı:12

Fâtihin Kişiliği ve Fetih Ruhu

Sünnetin Önemi

Rasûlullah'ın Hayatını Öğrenelim!

Takvâ Sahibi Olan Üstündür

Peygamber SAS Efendimiz'in Beş Nasihatı

Allah'ı Tanımak

 

  Mayıs 2001, Yıl:1, Sayı:11

Bu Zulmü Durdurun!

Hakkı Söylememek, Susmak

İslâm Toplum Dinidir!

Rasûlullah Sevgisi

Hadis-i Şeriflerin Gayesi

 

  Nisan 2001, Yıl:1, Sayı:10

Salih İnsanları Anmak

Âlimin Üstünlüğü

Aşûre Günü

Tasavvuf Kur'an ve Sünnete Dayanır

Yeni Yıl

Mahviyet

Şiir

 

  Mart 2001, Yıl:1, Sayı:9

Ölüme Hazırlıklı Olalım

Din Âlimlerinin ve Mürşid-i Kâmilleri 
Sevmenin Önemi

Tasavvuf Denilince Ne Anlarsınız?

Asıl Gayemiz

Muharrem Nureddin COŞAN Bey
Hakkında Kısa Bilgi 

Teşşekkür Konuşmaları

 

  Şubat 2001, Yıl:1, Sayı:8

Tevhid Asrı

İslâm'ın Her Şeyi Güzel

Tasavvuf ve Tarikatlar

Çok Mühim İhtar!

Allah'ın Sevmediği Şeyler

Şiir

 

  Ocak 2001, Yıl:1, Sayı:7

Ramazan'dan Sonra Yapılacak Çalışmalar

Cihadın ve İlmin Önemi

Öyle Bir Zaman Gelecek Ki...

Günahlardan Kurtulmak

Nefs-i Emmârenin Huyları

Şiir

 

  Aralık 2000, Yıl:1, Sayı:6

Orucun ve İslâm'ın Kıymeti

Ramazan Bayramı (M.E.C.)

Ramazan Bayramı (M.Z.K.)

Misafire İkram, Sıla-i Rahim

Tasavvuf

Nefis Terbiyesi

Tasavvuf ve Hayat

Tasavvuf ve Şeriat

Tasavvuf ve Tarikatın Hakikati

 

  Aralık 2000, Yıl:1, Sayı:5

Orucun Faziletleri ve İncelikleri

Kudsi Ramazanda Çirkin Oyunlar, Komplolar

Beş Şeye Hakim Olmak

Takvâ Ehli Olmanın Önemi

Kıyâmet Hakkında

Kıyâmetin Büyük Alâmetleri

Hazreti İsâ AS'ın Zuhuru

Mehdi AS

İrşad ve Tebliğ Görevi

Müslümanlık ve Hristiyanlık

Tesettür

 

  Kasım 2000, Yıl:1, Sayı:4

Şu Mübarek Aylarda İyi Derviş Olmaya Çalışın

En Mühim İşimiz: Berat Kandilimizin İhyası

Ölçü Şeriat

Hocamızın Vasiyyeti

Şirkten Uzak Durun!

 

  Ekim 2000, Yıl:1, Sayı:3

Allah'ı Zikretmenin Önemi

Beş Şeye Hakim Olmak

 

  Eylül 2000, Yıl:1, Sayı:2

Zamanın Kıymetini Bilin!

Neleri Öğrenmeliyiz?

Kalp Temizliği

Şiir

 

  Ağustos 2000, Yıl:1, Sayı:1

Tevhid Yılı 2000

Asıl Gayemiz

Şiir

www.dervisan.com